Poprawna pisownia

po pierwsze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

popiersze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po piersze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

popierwsze

Niepoprawna pisownia