Niepoprawna pisownia

po deptane

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podeptane

Poprawna pisownia