Niepoprawna pisownia

po deptałaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podeptałaś

Poprawna pisownia