Niepoprawna pisownia

po deptać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podeptać

Poprawna pisownia