Niepoprawna pisownia

po budka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pobudka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pobódka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pobutka

Niepoprawna pisownia