Niepoprawna pisownia

po bawią

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pobawią

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pobawiom

Niepoprawna pisownia