Niepoprawna pisownia

opce

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obce

Poprawna pisownia