Poprawna pisownia

Piotrom

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Piotrą

Niepoprawna pisownia