Poprawna pisownia

pierwszoplanowe

Poprawna pisownia, znaczenie: najistotniejsze, najważniejsze, takie, które ma największe znaczenie dla kogoś lub czegoś (np. postać pierwszoplanowa w filmie, książce lub sztuce teatralnej). Może oznaczać też postać znajdującą się na pierwszym planie kompozycji np. obrazu, fotografii, kadru filmowego.


Niepoprawna pisownia

pierwszo planowe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pierwszo-planowe

Niepoprawna pisownia