Niepoprawna pisownia

pierszy lipiec

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pierwszy lipca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o pierwszym dniu lipca, nie zaś o pierwszym lipcu.


Niepoprawna pisownia

pierwszy lipiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pierszy lipca

Niepoprawna pisownia