Niepoprawna pisownia

pierfszym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pierwszym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pierszym

Niepoprawna pisownia