Poprawna pisownia

pierdnąłem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pierłem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pierdłem

Niepoprawna pisownia