Niepoprawna pisownia

piekaża

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

piekarza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pjekarza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

piekasza

Niepoprawna pisownia