Poprawna pisownia

pęknięć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

penknięć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pękniędź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

penknieńć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pęknieńć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

penknienć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pęknienć

Niepoprawna pisownia