Poprawna pisownia

pechowca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pehowca

Niepoprawna pisownia