Obie poniższe formy tych czasowników (ich formy czasu przeszłego) są powszechnie uznawane za poprawne, zaś znaczenie obu jest identyczne, dlatego też istnieje możliwość ich wymiennego użycia. Dostrzec można postępujący proces krzyżowania się form jednego z formami drugiego (tj. form czasownika patrzeć z formą czasu przeszłego czasownika patrzyć). Wynika z tego sytuacja, w której w miejscu poprawnych par: patrzeć – patrzały i patrzyć – patrzyły częściej spotyka się teraz połączenie słów patrzeć – patrzyły.

Poprawna pisownia

patrzyły

Poprawna pisownia, forma czasu przeszłego czasownika patrzyć, wersja powszechniej spotykana, rekomendowana.


Poprawna pisownia

patrzały

Poprawna pisownia, forma czasu przeszłego czasownika patrzeć, wersja rzadziej spotykana, jednak również dopuszczalna.