Niepoprawna pisownia

patrjotą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

patriotą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

patrjotom

Niepoprawna pisownia