Niepoprawna pisownia

paranoii

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

paranoi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

paranoji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

paranojii

Niepoprawna pisownia