Niepoprawna pisownia

paragraw

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

paragraf

Poprawna pisownia, znaczenie: przepis prawny stanowiący część kodeksu, ustawy, umowy, zarządzenia lub innego podobnego dokumentu formalnego, także fragment tekstu stanowiący pewną całość, często posiadający identyfikujący go numer.