Poprawna pisownia

pamiętajcie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pamientajcie

Niepoprawna pisownia