Poprawna pisownia

pamiętać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pamientać

Niepoprawna pisownia