Niepoprawna pisownia

pamientamy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pamiętamy

Poprawna pisownia