Niepoprawna pisownia

paduł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

padół

Poprawna pisownia