Niepoprawna pisownia

ówczeźni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ówcześni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ófcześni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ufcześni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ów cześni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

uwcześni

Niepoprawna pisownia, wyjątek: forma słowa uwcześnić – uczynić wcześniejszym.