Poprawna pisownia

otworzyliby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

otworzyli by

Niepoprawna pisownia