Niepoprawna pisownia

brała by

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brałaby

Poprawna pisownia