Poprawna pisownia

otwierać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

otwjerać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odwierać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otfierać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otwieradź

Niepoprawna pisownia