Poprawna pisownia

osiemnasty września

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o osiemnastym dniu września, nie zaś o osiemnastym wrześniu.


Niepoprawna pisownia

osiemnasty wrzesień

Niepoprawna pisownia