Poprawna pisownia

opuścił

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

opóścił

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

opuźcił

Niepoprawna pisownia