Niepoprawna pisownia

opószek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

opuszek

Poprawna pisownia, znaczenie: wypukła, końcowa część palca; może oznaczać również kuliste wydęcie aorty, żyły lub tętnicy, a także miejscowe zgrubienie niektórych narządów ciała. Przedstawiona tu forma męska (czyli: „ten opuszek”), mimo że poprawna i dopuszczalna, nie jest zalecana w języku formalnym – sugerujemy użycie wersji „ta opuszka”, która jest formą wzorcową, najstaranniejszą.