Niepoprawna pisownia

opłócz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

opłucz

Poprawna pisownia