Niepoprawna pisownia

opiekóje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

opiekuje

Poprawna pisownia