Niepoprawna pisownia

opendzluje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

opędzluje

Poprawna pisownia