Niepoprawna pisownia

opcowanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obcowanie

Poprawna pisownia