Niepoprawna pisownia

po winnaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

powinnaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

powinaś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powinnaź

Niepoprawna pisownia