Niepoprawna pisownia

ogulnymi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ogólnymi

Poprawna pisownia, znaczenie: dotyczącymi ogółu, powszechnymi, bez charakteru szczegółowego, powstałymi z mniejszych części składowych, łącznymi, zbiorowymi, wspólnymi.