Poprawna pisownia

odpór

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

otpór

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odpur

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

od pór

Niepoprawna pisownia