Niepoprawna pisownia

odment

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odmęt

Poprawna pisownia