Niepoprawna pisownia

oddziaływujący

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

oddziaływający

Poprawna pisownia