Poprawna pisownia

oddziałami

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

odziałami

Niepoprawna pisownia