Poprawna pisownia

odczekać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

od czekać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ot czekać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otczekać

Niepoprawna pisownia