Niepoprawna pisownia

od pruje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odpruje

Poprawna pisownia