Niepoprawna pisownia

oczyśdzić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

oczyścić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

oczyźcić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

oczyścidź

Niepoprawna pisownia