Poprawna pisownia

ochłapy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ohłapy

Niepoprawna pisownia