Poprawna pisownia

obuć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

obóć

Niepoprawna pisownia