Niepoprawna pisownia

obowionzek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obowiązek

Poprawna pisownia