Niepoprawna pisownia

obóty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obuty

Poprawna pisownia