Niepoprawna pisownia

obóć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obuć

Poprawna pisownia