Obie poniższe pisownie, czyli zarówno „oblizałam” jak i „obliznęłam” są całkowicie poprawne, pochodzą jednak od różniących się od siebie słów. Zalecamy użycie wersji „oblizałam„.

Poprawna pisownia

oblizałam

Poprawna pisownia, wersja zalecana, pochodzi od słowa „oblizać„.


Poprawna pisownia

obliznęłam

Poprawna pisownia, wersja niezalecana, pochodzi od słowa „obliznąć” ( przestarzałej formy słowa oblizać).