Poprawna pisownia

nie dało

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedało

Niepoprawna pisownia